Skyttercamp


Etter avtale med Skytterforbundet, har vi fått tillatelse til å rykke inn på 50meters-banen etter at Fripistol er ferdig første dag. Det vil si tidligst 8. juli, søndags kveld, etter banen er at banen er klartgjort. Her er tilgang til toalett ca. 200 meter unna, men per i dag ingen løsning for dusj.

Det er fint om de som tenker benytte seg av muligheten, gir beskjed til post (att) nm2013.no