Finpistol [fredag 12/7]


Øvelsen skytes på 25-metersbanen (se punkt B på kartet)

Sportspistol/Finpistol (også kalt VM fin) er 60 skudd fordelt på 30 presisjonsskudd og 30 duellskudd
Skive: Internasjonal presisjonsskive og internasjonal duellskive.
Skyteavstand: 25 meter
Kaliber, VM-fin: .22
Avtrekksvekt, 1.000 gram

Se startlister

Våpenvekt: Ikke over 1.400 gram med tomt magasin.
VM-programmet er likt for finpistol og grovpistol. Internasjonalt skytes grovpistol av menn, mens finpistol skytes av kvinner og juniorer. I Norge skytes finpistol også i herreklassen.
Finpistol er OL-gren for kvinner, mens grovpistol er med i Verdens-Mesterskap for menn.
VM-programmet består av to deler: presisjon og duell.
Det skytes først 30 skudd mot presisjonsskiven, fordelt på 6 serier á 5 skudd, hvor skytteren får en skytetid på 5 minutter for hver 5-skudd serie.
Deretter skytes det 30 skudd mot duellskiven, fordelt på 6 serier á 5 skudd.
I duellseriene svinger skivene slik at de er framme i 3 sekunder og borte i 7 sekunder.
Dette gjentas 5 ganger, og det skal avfyres ett skudd hver gang skiven vises.
Det skytes en prøveserie a 5 skudd presisjon på 5 minutter før presisjonsdelen, og en prøveserie à 5 skudd duell før duelldelen.
Poengene for presisjonsdelen og duelldelen legges sammen til en sluttsum for konkurransen.

Det skytes finale i kvinneklassen. Se nye finaleregler.

Det deles ut medaljer i klasse Menn, Kvinner, Ungdom, Junior Menn, Junior Kvinner, Veteran 50, Veteran 60, Veteran 70 og SH1.
Lagplaketter deles ut i klasse Menn, Kvinner, Ungdom, Junior Menn, Junior Kvinner, Veteran og SH1.

I tillegg deles Ungdomsmedaljen ut til beste skytter i Ungdomsklassen, uansett kjønn.

Det er 1/3 premiering på gavekort fra Børselars.

Les mer om premiering her

De 10 siste skuddene i Finpistol i klassen Kvinner, med desimamaler, teller som finale i Norgescupen.