Ungdomsmedaljen

Ungdomsmedaljen

Ungdomsmedaljen deles ut til beste skytter i ungdoms- og juniorklassene sett under ett (uansett kjønn) i Finpistol.

Hvis vinneren av konkurransen har fått tildelt medaljen tidligere, skal den returneres sammen med adresseinfo for vinneren, som isteden vil få oversendt en stjerne, evt. en gylt medalje (jfr. vedlagte bestemmelser for medaljen)