Grovpistol [lørdag 13/7]


Øvelsen skytes på 25-metersbanen (se punkt B på kartet)

Øvelsen Grovpistol er også ofte populært kalt VM grov.

60 skudd fordelt på 30 presisjonsskudd og 30 duellskudd
Skive: Internasjonal presisjonsskive og internasjonal duellskive.
Skyteavstand: 25 meter
Kaliber, VM-grov: Minimum .32, og maksimum .38
Avtrekksvekt, 1.000 gram

Se startlister

Våpenvekt: Ikke over 1.400 gram med tomt magasin
VM-programmet er likt for finpistol og grovpistol. Internasjonalt skytes grovpistol av menn, mens finpistol skytes av kvinner og juniorer. I Norge skytes finpistol også i herreklassen.

Finpistol er OL-gren for kvinner, mens grovpistol er med i Verdens-Mesterskap for menn.
VM-programmet består av to deler: presisjon og duell.

Det skytes først 30 skudd mot presisjonsskiven, fordelt på 6 serier á 5 skudd, hvor skytteren får en skytetid på 5 minutter for hver 5-skudd serie.

Deretter skytes det 30 skudd mot duellskiven, fordelt på 6 serier á 5 skudd.
I duellseriene svinger skivene slik at de er framme i 3 sekunder og borte i 7 sekunder.
På elektroniske skiver som blir benyttet under NM, angis frammetid med grønt lyst og bortetid med rødt lys.
Dette gjentas 5 ganger, og det skal avfyres ett skudd hver gang skiven vises.
Det skytes en prøveserie a 5 skudd presisjon på 5 minutter før presisjonsdelen, og en prøveserie à 5 skudd duell før duelldelen.
Poengene for presisjonsdelen og duelldelen legges sammen til en sluttsum for konkurransen.

Kongelag settes opp til duelldelen, der beste skytter etter presisjon, står på første standplass.

Det deles ut medaljer i klasse Åpen, Junior, Veteran 50, Veteran 60 og Veteran 70.
Lagplaketter deles ut i klasse Åpen, Junior og Veteran.

I tillegg deles Verneidrettsmedaljen ut til beste skytter, uansett gren.

Det er 1/3 premiering på gavekort fra Børselars.

Les mer om premiene her

De 10 siste skuddene i Grovpistol, med desimaler, teller som finale i Norgescupen.