Finaleregler

La oss ta en titt på finalereglene, her er det noe nytt. Det skytes finaler i åpen klasse i Fripistol og Silhuett samt i kvinneklassen i Finpistol. Det foregår som beskrevet under (hentet fra skyting.no).


«I alle øvelser skal nå finalistene starte på null, slik at den innledende skytingen blir en rein kvalifisering.»

 

Fripistol, Åpen klasse  (6.17.2 i regelheftet)

· De åtte beste skytterne fra kvalifiseringen går til finale. Ved delte plasseringer som gjør at mer enn åtte skyttere er kvalifisert, brukes vanlige rangeringsregler (antall innertiere osv.) og ikke omskyting.

· Det brukes vanlig poengberegning med desimaler. 

· Alle åtte finalister skyter 2x3 skudd, maks.tid for hver serie er 150 sekunder (100 sekunder for 50m 60 ligg.). Mellom seriene kommenterer speaker resultatene i 15-20 sekunder, men uten å lese opp hver enkelt skytters poengsum.

· Etter 6 skudd kommenterer speaker resultatene, før man starter med enkeltskudd. Skytterne har 50 sekunder (30 sekunder i 50m 60 ligg.) på seg for hvert enkeltskudd. Mellom hvert enkeltskudd kommenterer speaker resultater og stillingen.

· Etter to enkeltskudd (totalt 8 skudd) ryker den dårligst rangerte skytteren ut og blir nr. 8. Er sisteplassen delt mellom to eller flere, avgjøres rangeringen via omskyting (ett og ett skudd til en skytter ryker ut).

· Samme prosedyre gjentas for hvert annet skudd, slik at dårligste skytter
   * etter 10 skudd blir nr. 7
   * etter 12 skudd blir nr. 6
   * etter 14 skudd blir nr. 5
   * etter 16 skudd blir nr. 4
   * etter 18 skudd blir nr. 3
og at de to som står igjen for skudd nr. 19 og 20 blir nr. 1 og 2.

 


Finpistol (25m pistol), kvinner (6.17.5 i regelheftet)


· Finalen skytes i to avdelinger, en semifinale og to medaljekamper. De åtte beste skytterne fra kvalifiseringen går til finale. Ved delte plasseringer som gjør at mer enn åtte skyttere er kvalifisert, brukes vanlige rangeringsregler (antall innertiere osv.) og ikke omskyting.

· Poengskåringen er basert på treff/bom. Størrelsen på treffsonen er innenfor 10.3-sonen på silhuettpistolskiven.

· Semifinale: Alle åtte finaleskyttere skyter fem 5-skudds hurtigserier. Mellom hver serie kommenterer speaker stillingen og resultatene. Utøverne rangeres etter antall treff, og etter de 5 seriene (25 skudd) ryker de fire dårligst rangerte ut, og blir nr. 5.-8. Ved delte plasseringer rangeres skytterne etter antall treff i siste serie, deretter nest siste osv. Står det fortsatt likt, vil resultatene fra kvalifiseringen gjelde.
Er det delte plasseringer som involverer 2. eller 4.plass etter 25 skudd, skyter utøverne en 5-skudds hurtigserie for å avgjøre rekkefølgen, og, om det fortsatt står likt, nye 5-skudd-serier til rekkefølgen er klar.

· I medaljekampene møtes nr. 3 og 4 etter semifinalen til bronsekamp, og nr. 1 og 2 til gullkamp. Kampene består av et antall (minst 4) 5-skudds hurtigserier, der skytteren med flest treff får 2 poeng. Har skytterne like mange treff, får de ett poeng hver. Den skytteren som først får 7 poeng eller mer, har vunnet. Får begge skytterne 7 poeng etter samme serie, skytes det ekstraserier inntil en skytter står som vinner.

 
 
 
 

Finalereglene i Sulhuettpistol er ikke nye fra i år, men det er interessant friske opp hvordan disse er.

6.17.4 FINALE - 25 m SILHUETTPISTOL MENN

 


FINALENS FORMAT
25 m silhuettpistolfinalen for menn består av åtte (8) fem (5) skuddserier på fire sekunder med dømming av treff eller bom. Eliminasjon av finalistene med lavest antall treff begynner fra fjerde serie og fortsetter til den åttende serien hvor gull- og sølvmedaljene avgjøres.

SKIVER
Det skal benyttes tre (3) grupper à fem (5) 25 m elektroniske skiver, med to skyttere i hver gruppe som har standplasser à 1,50 m x 1,50 m. Startposisjoner tildeles fra venstre i samsvar med skytternes rangering i kvalifiseringen. Skytterne må innta en skytestilling på venstre og høyre side i gruppen slik at minst en (1) fot berører linjen som markerer venstre eller høyre side av standplass, som beskrevet i art. 6.4.11.7.

DØMMING
Det dømmes kun treff og bom. Hvert treff teller ett (1) poeng, hver bom teller null (0) poeng. Størrelsen på treffsonen er innenfor 9,7-sonen på silhuettpistolskiven.

Nasjonalt gjelder: For papirskiver dømmes treff når skuddet tangerer nieren eller har høyere verdi.

Sammenlagtresultatene (totalt antall treff) avgjør den endelige rekkefølgen i finalen. Poenglikhet avgjøres ved omskyting.


FRAMMØTETID

30:00 og 15:00 minutter før start

Deltakerne skal møte 30 minutter før starttidspunktet, med utstyr og konkurransebekledning. Juryen skal gjøre seg ferdig med utstyrskontroller så snart som mulig etter at skytterne er ankommet. Skytterne eller deres trenere skal gis anledning til å plassere utstyret, inkludert tilstrekkelig ammunisjon til å fullføre finalen, på standplass 15 minutter før starttidspunktet. Utstyret kan omfatte et reservevåpen som kan brukes som erstatning for et våpen som får funksjoneringsfeil (sikkerhetsflagg må være satt i). Våpenkofferter og utstyrsbager må ikke bli liggende på finales konkurranseområde

KALLE SKYTTERNE TIL STANDPLASS, FORBEREDELSES- OG PRØVESKUDDS-PERIODE

10:00 minutter før

Banesjefen kaller SKYTTERNE TIL STANDPLASS ti (10) minutter før startidspunktet. Etter ett (1) minutt starter han forberedelsesperioden på to (2) minutter med kommando FORBEREDELSENE BEGYNNER NÅ.

Etter to (2) minutter gir han kommando FORBEREDELSENE ER SLUTT.

Prøveserien består av fem (5) skudd på fire (4) sekunder. Umiddelbart etter forberedelsesperioden gir banesjefen kommando PRØVESKUDDSSERIE …LADNING. 30 sek-under etter kommando LADNING roper banesjefen opp navnene på de første (venstre) skytterne i hver gruppe, først (ETTERNAVNET TIL SKYTTER #1, ETTER-NAVNET TIL SKYTTER #3, ETTERNAVNET TIL SKYTTER #5). Når skytternes navn er ropt opp kan de sette magasinet i våpenet og forberede seg på å avgi skudd.

Femten (15) sekunder etter banesjefen har ropt opp navnene på finalistene 1,3 og 5 gir han kommando: KLAR og tenner de røde lampene (eller skivene svinger bort).

Skytterne inntar KLAR-stilling (art. 8.7.2). Etter sju (7) sekunder tennes de grønne lampene (eller skivene svinger fram). Etter fire (4) sekunder, hvor skudd avgis, tennes de røde lampene (eller skivene svinger bort) i 10- 14 sekunder (mens skivene gjøres klar for neste serie). I denne perioden, 10-14 sekunder, kan skytterne se på monitorene. Når teknisk ansvarlig signaliserer at skivene er klar roper banesjefen opp (ETTERNAVNET TIL SKYTTER #2, ETTERNAVNET TIL SKYTTER #4, ETTERNAVNET TIL SKYTTER #6). Når skytternes navn er ropt opp kan de sette magasinet i våpenet og forberede seg på å avgi skudd.

Femten (15) sekunder senere gir banesjefen kommando KLAR og den samme prosedyren gjentas for den serien. Etter fire (4) sekunder, hvor skudd avgis, tennes de røde lampene (eller skivene svinger bort) i 10-14 sekunder. I denne perioden, 10-14 sekunder, kan skytterne se på monitorene.

Resultatene fra prøveskuddseriene annonseres ikke. Når alle finalistene har fullført prøveserien skal de legge de uladde våpnene, med sikkerhetsflagg satt i, på benken og snu seg mot tilskuerne for å bli presentert. En standplassleder skal bekrefte at mekanismen er åpen og at det ikke er patroner i kammer eller magasin.


PRESENTASJON AV FINALISTENE  5:00 minutter før
Når finalistenes våpen er kontrollert skal annonsøren i samsvar med art. 6.17.1.11 presentere finalistene, banesjefen og ansvarlig jurymedlem under finalen

 

DETALJERT BESKRIVELSE AV KOMMANDOER OG AVGIVELSE AV SKUDD

Avgivelse av konkurranseskudd starter 0:00

KONKURRANSE-seriene i finalen består av fem (5) skudd på fire (4) sekunder. For hver serie skal gjenværende finalister i konkurransen avgi skudd enkeltvis i rekkefølge, fra venstre til høyre.

Umiddelbart etter presentasjon av skytterne gir banesjefen kommando SKYTTERNE BES INNTA STANDPLASS.

30 sekunder etter presentasjonen gir han kommando LADNING. Etter kommando LADNING har skytterne ett (1) minutt til å lade to magasiner (NB! - art. 8.7.6.2 gjelder ikke i finalen ). Kommando LADNING gis kun en gang før første KONKURRANSE-serie starter. Gjennom hele finalen kan skytterne lade magasin etter behov.

Etter kommando LADNING, kan skytterne utføre sikteøvelser, armløft eller ta tørravtrekk, unntatt når den andre skytteren i skivegruppen avgir skudd. Samtidig kan skytteren til høyre i skivegruppen klargjøre våpenet, men ikke utføre sikteøvelser, armløft eller ta tørravtrekk. Etter at skytteren til venstre har avgitt skudd skal han legge våpenet ned og tre tilbake fra standplassen, eller ikke bevege seg mens skytteren til høyre skyter sin serie.

Ett (1) minutt etter kommando LADNING skal banesjefen rope opp (SKYTTERENS ETTERNAVN # 1). Når skytterens navn er ropt opp kan han sette magasinet i våpenet og forberede seg på å avgi skudd.

15 sekunder etter at navnet til den første skytteren er ropt opp gir banesjefen kommando KLAR og tenner de røde lampene (eller svinger skivene bort). Den første skytteren skal innta klarstilling. Etter en forsinkelse på sju (7) sekunder tennes de grønne lampene (eller skivene svinges fram). Etter en periode på fire (4) sekunder, hvor skudd avgis, skal de røde lampene tennes (eller skivene svinge bort) i 10-14 sekunder (gjenvinningstid for skivene). I løpet av disse 10-14 sekundene skal banesjefen bekjentgjøre resultatet av serien. (Eks.: FIRE TREFF).

Umiddelbart etter at den første skytterens resultat er bekjentgjort, og teknisk ansvarlig signaliserer at skivene er klar, skal banesjefen rope opp (SKYTTERENS ETTERNAVN # 2). 15 sekunder senere skal kommando KLAR gis og prosedyren gjentas for den serien. Når serien er fullført bekjentgjør banesjefen resultatet. De øvrige skytterne fortsetter å avgi skudd i rekkefølge inntil alle gjenværende skyttere i konkurransen har avgitt serien. Det skal være en pause på 15 - 20 sekunder etter at alle skytterne har fullført en (1) serie. I løpet av pausen skal annonsøren kommentere skytternes rangering så langt, de beste resultatene, hvilke skyttere som er eliminert osv.

For den andre serien roper banesjefen opp (SKYTTERENS ETTERNAVN # 1) og fortsetter prosedyren til alle finalistene har avgitt fire (4) serier.


ELEMINASJON

Når alle finalistene har avgitt den fjerde serien elimineres den lavest rangerte skytteren (6. plass). Den lavest rangerte finalisten elimineres etter hver serie som deretter avgis.

Etter 5. serie - 5. plass

Etter 6. serie - 4. plass

Etter 7. serie - 3. Plass (bronsemedaljøren kåres)

Etter 8. serie - 2. og 1. plassene (sølv- og gull-

medaljørene kåres)

Når en skytter elimineres skal han tømme våpenet (ta ut magasinet, åpne mekanismen og sette i sikkerhetsflagget) legge våpenet på benken, hvoretter han forlater standplass. En standplassleder skal bekrefte at mekanismen er åpen med sikkerhetsflagg satt i.


RANGERING VED POENGLIKHET

Hvis skytterne som er lavest rangert har samme poengsum og én skal elimineres, skal de med samme poengsum avgi fire (4) sekunders omskytingsserier inntil ingen lenger står likt. I omskytingsserier starter skytteren på venstre side.

For omskytingsserier skal banesjefen umiddelbart rope opp (SKYTTERENS ETTERNAVN # 1) på den første av dem som har samme poengsum, og normal prosedyre følges. Annonsøren gir ingen kommentarer før skytterne ikke lenger står likt.

 
FULLFØRE FINALEN

Når de to gjenværende finalistene har avgitt den åttende serien og de ikke har samme poengsum og det heller ikke er fremsatt protester, erklærer banesjefen RESULTATENE ER ENDELIGE.

Annonsøren anerkjenner umiddelbart gull, sølv- og bronsemedaljevinnerne (art. 6.18.1.13).

Før en finalist eller hans trener kan fjerne et våpen fra standplass skal standplassleder kontrollere våpenet for å forsikre seg om at mekanismen er åpen med sikkerhetsflagg satt i, magasinet er tatt ut og at det er tomt. Våpen skal pakkes ned før de fjernes fra standplass.


FOR SENT AVGITTE SKUDD

Avgir en skytter et skudd for sent, eller ikke avgir skudd mot alle fem (5) skivene, skal det trekkes ett (1) treff for hvert skudd som er avgitt for sent eller ikke er avgitt, fra resultatet av den serien. Skuddet(ene) skal merkes OT.

 
KLARSTILLING

(8.7.2, 8.7.3)

Hvis juryen fastslår at skytteren løfter armen for tidlig eller ikke senker den tilstrekkelig skal skytteren straffes med trekk av to (2) treff i serien (grønt kort). I finalen gis det ikke advarsler. Gjentar forseelsen seg skal skytteren diskvalifiseres (rødt kort). For å fastslå om det er brudd på KLAR-stillingen skal minst to medlemmer av konkurranse-juryen gi signal (f.eks. vifte med et flagg) for å vise at en skytter løftet armen for tidlig før straff ilegges eller skytteren diskvalifiseres.

 
FUNKSJONERINGS-FEIL

Funksjoneringsfeil kan ikke påberopes eller skytes om i prøveserien. Oppstår en funksjoneringsfeil i KONKURRANSE-seriene må en standplassleder avgjøre om funksjoneringsfeilen er GODKJENT eller IKKE GODKJENT. Er funksjoneringsfeilen godkjent skal skytteren skyte om serien og blir tilkjent resultatet av omskytningsserien. Får den samme finalisten flere funksjoneringsfeil får han ikke skyte om. De treff som vises teller.

Er funksjoneringsfeilen IKKE GODKJENT skal to (2) poeng trekkes fra resultatet av serien som straff.