Premiering

Lagplaketter
 
Umiddelbart etter endt øvelse hver dag, vil det bli foretatt premieutdeling på annonsert sted.

Det foretas utdeling av medaljer (individuelt) og plaketter (lag) i gull, sølv og bronse i de ulike klassene. 

 
Det premieres med gavekort fra Børselars til 1/3. Resultatlister gjøres tilgjengelig på stedet og på nett. Gavekort fra 4. plass og videre, hentes i sekretariatet.

Individuelle medaljer