Utstyrskontroll

Utstyrskontroll foregår i klubbhuset til NOP, se bygg A på dette kartet.

I Utstyrskontrollen fyller skytter ut et Utstyrskontrollark, med navn, klubb, våpen, merke og våpennummer. Dette skal framvises sammen med øvrig utstyr (sko, briller, våpen) og følger med i våpenkofferten under hele mesterskapet.

Utstyrskontroll åpner for første mottak kl. 19.00, lørdag 6. juni.

Utstyrskontroll/sekretariat åpner to timer før første skyting hver dag. Vi anbefaler oppmøte ikke senere enn en time før oppsatt start.